Odwodnienia

ODWODNIENIAOferujemy wykonanie usługi odwodnienia terenu metodą igłofiltrową. Wykonujemy instalację igłofiltrową w celu: obniżenia poziomu wody dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych wymagających wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych, odwadniania wykopów budowlanych.