WSPOŁPRACA

 1. PPHU MADEJ Sebastian Madej
 2. MC Kontrakty Budowlane sp. z.o.o.
  • Budowa Hali Magazynowej Łódź ABB (roboty ziemne, roboty żelbetowe),
  • Budowa Budynku dla Lokomotywy na terenie ABB (roboty ziemne, roboty żelbetowe),
  • Budowa Szkoły Serwisu Nadarzyn, Budowa Parkingu dla samochodów ciężarowych Nadarzyn (roboty ziemne, roboty żelbetowe, roboty drogowe, roboty brukarskie, ogrodzenie),
  • Budowa przepompowni i zbiornika retencyjnego Nadarzyn (roboty ziemne, roboty montażowe, odwodnienie, prace kanalizacyjne),
  • Budowa wjazdu i parkingu dla samochodów ciężarowych k. Pabianic (roboty ziemne, roboty drogowe, roboty brukarskie, drenaż),
  • Rozbudowa Budynku Spawalni (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty żelbetowe, roboty drogowe, roboty brukarskie),
 3. EUROVIA Polska S.A
  • Budowa Autostrady A2 (budowa zbiorników retencyjnych, wykonywanie cieków przy-krawędziowych, roboty brukarskie),
 4. DRAGADOS
  • Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 (roboty ziemne, przepusty drogowe żelbetowe, prefabrykowane),
 5. Konsorcjum POL-AQUA DRAGADOS
  • Budowa Drogi Ekspresowej S8 (przejścia dla zwierząt małych i płazów, przepusty drogowe, roboty ziemne, kompleksowe roboty brukarskie),
 6. Skanska S.A
  • Rewitalizacja ulic Jugosłowiańska i Inflancka w Łodzi (roboty drogowe, roboty brukarskie),
 7. Kirchner Polska S.A
  • Budowa Obwodnicy Miasta Pabianic (przepusty drogowe, roboty brukarskie),
 8. REAL DEVELOPMENT
  • Budowa parkingu - Łódź ul. Wigury (roboty ziemne, roboty drogowe, roboty brukarskie, ogrodzenie),
 9. Spółdzielnia mieszkaniowa „Nadzieja” z/s w Bujnicach
  • Zagospodarowanie terenu (roboty ziemne, roboty drogowe, roboty brukarskie),
 10. ADAMIETZ Sp. z o.o.
  • Budowa Hali Magazynowej w Kleszczowie (roboty ziemne, roboty żelbetowe, robot murarskie, roboty drogowe, roboty brukarskie).

“Dziękujemy za współpracę”