Roboty ciesielsko-betoniarskie

ROBOTY CIESIELSKO-BETONIARSKIE


Oferujemy wykonanie konstrukcjI żelbetowych monolitycznych i prefabrykowane dla budownictwa drogowego, kubaturowego i przemysłowego. Prace ciesielsko - betoniarskie obejmują tworzenie konstrukcji budynków: fundamentów, ścian, stropów, słupów - przy użyciu systemów szalunkowych oraz metodami tradycyjnymi. Stosujemy deskowania zarówno niesystemowe, do których wykorzystujemy tarcicę budowlaną oraz deskowania systemowe, wykonane z gotowych elementów blachy lub wodoodpornej sklejki oraz belek i podpór stalowych